072-3385303
סוגי הדברות

חדשות ומבצעים- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ספריית חרקיםספריית חרקים מגזין הדברהמגזין הדברה רישיונות והיתריםרישיונות והיתרים

תעודות והיתרים

תעודות והיתרים

רגב הדברה מחזיקה בכל ההיתרים וההסמכות הנדרשים ואף יותר למתן שירותי ההדברה:

  • היתרים:88, 1537, 1574, 1680
  • היתר בלתי מוגבל לשימוש בגזים
  • היתר רעלים
  • היתר סימון עץ לפי תקן ISPM15, הניתן ע"י משרד החקלאות, השירותים להגנת הצומח ולביקורת.

הסמכת הדברה הסמכת הדברה הסמכת הדברה
הסמכת הדברה הסמכת הדברה הסמכת הדברה


תעודת מדביר תעודת מדביר תעודת מדביר
מדביר מוסמך מדביר מוסמך תעודת הסמכת הדברה
מדביר מוסמך תעדות הדברה תעדות הדברה
תעדות הדברה מדביר מוסמך
תעודת הסמכת הדברה תעודת הסמכת הדברה