072-3385303

תעודות והיתרים

תעודות והיתרים

רגב הדברה מחזיקה בכל ההיתרים וההסמכות הנדרשים ואף יותר למתן שירותי ההדברה:

  • היתרים:88, 1537, 1574, 1680
  • היתר בלתי מוגבל לשימוש בגזים
  • היתר רעלים
  • היתר סימון עץ לפי תקן ISPM15, הניתן ע"י משרד החקלאות, השירותים להגנת הצומח ולביקורת.

הסמכת הדברה הסמכת הדברה הסמכת הדברה
הסמכת הדברה


תעודת מדביר תעודת מדביר