072-3385303

הרעלות מחומרי הדברה

הרעלות מחומרי הדברה ביתיים ודרכי מניעתן

ביצוע פעולת הדברה בבית נחשבה במשך שנים רבות לפעולה פשוטה שאינה מצריכה ידע או ניסיון.
כל אדם יכול היה להכנס לחנות חומרי בניין או מוצרי חקלאות לרכוש חומר הדברה ולרסס את ביתו.

פעולת ההדברה הביתית לא נחשבה בעייתית או מסוכנת. מבצעי ההדברה היו בדרך כלל בעלי הבית, שכנים או מכרים.
בתום פעולת ההדברה נשמרו החומרים המסוכנים באריזתם המקורית או באריזות של מזון ומשקה ריקות באזורים נגישים בבית.
עם חלוף השנים והצטברות מידע רב מגופים רפואיים, החלו נחשפות התוצאות ההרסניות של השימוש הבלתי מבוקר בחומרים אלו.

שמרו על ילדיכם

מרבית ההרעלות מחומרי הדברה תברואיים (שאיתם משתמשים להדברה בסביבה הביתית) מתרחשות בילדים עד גיל 6.
בגיל זה הילדים מגלים סקרנות רבה ומגיעים למקומות שבהם מאוחסנים חומרי ניקוי וחומרי הדברה שעלולים לגרום לנזק רפואי בחשיפה אליהם.
כמו כן, מרבית הילדים עד גיל זה אינם יודעים לקרוא את התוויות המצויות על המוצרים השונים ומניחים כי נוזל צבעוני המצוי בבקבוק שתייה המזוהה עם חברות מסחריות שונות הוא אכן נוזל שניתן לשתות אותו.

בד"כ נגרמות ההרעלות כתוצאה מבליעה של חומר רעיל , מקצתם כתוצאה משאיפה של חומר או ממגע עורי.
טווח הפגיעה בעקבות הרעלה מחומרי הדברה יכול להיות מפגיעה קלה מאוד המבוטאת בסחרחורות וכאבים ועד לנזק בלתי הפיך ומקרי מוות.
בשנים האחרונות ירדה כמות ההרעלות מחומרי ההדברה וחומרתם במדינות המפותחות. במדינות המתפתחות, בהם עדיין קיים שימוש לא מבוקר בחומרי הדברה, גבוה שיעור תמותת הילדים מהרעלות פי 20!
על פי נתוני דוח ארגון "בטרם" שהתפרסמו בשנת 2002, ניתן לייחס את ירידת כמות ההרעלות במדינות המפותחות ל: חינוך האוכלוסייה, שינויים שהוכנסו במוצרים המסוכנים ושיפור במערכי החירום והרפואה.


חינוך האוכלוסייה מתבצע ע"י העברת המסרים הבאים לקהלים נרחבים ככל האפשר:

 • רצוי לצמצם את כמות חומרי ההדברה המאוחסנים בבית.
 • יש לאחסן את החומרים שמאוחסנים בבית במקומות גבוהים ונעולים שאינם בהישג ידם של ילדים.
 • יש לסלק אריזות חומרי הדברה מן הבית בגמר השימוש בהם.
 • יש לאחסן חומרי הדברה באריזתם המקורית בלבד!! חל איסור חמור לאחסן חומרים מסוכנים בכלל וחומרי הדברה בפרט בכלי אחסון שאינם מיועדים לכך!

שינויים שחלו במוצרים עצמם:

 • אריזות חומרי ההדברה הפכו קשות לפתיחה ע"י ילדים.
 • ריכוז חומרי ההדברה הפעילים באריזות הנמכרות לקהל הרחב הופחת באופן משמעותי.
 • מוצרים רבים הותרו לשימוש ואחסנה לבעלי היתרי הדברה בלבד ונאסרו לשימוש הקהל הרחב.

שיפורים שחלו במערכי החירום והרפואה:

 • תיעוד יעיל יותר של מקרי ההרעלה
 • עיבוד וניתוח הנתונים והנגשתם לקהל נרחב יותר.
 • ניתוח תרחישי הרעלות בניסיון למנוע כמה שיותר מקרי הרעלה עתידיים.
 • יצירת תוכניות חינוך והסברה המבוססות על נתונים מדויקים מהשטח.
 • פיתוח אנטידוטים לתכשירי הדברה קיימים.

מלאו פרטים בטופס
ונחזור אליכם בהקדם: