הדברת תיקן אמריקאי+נמלים לקוח פרטי בתרשיש 3, ראש העין

עיר/ישוב: ראש העין

לקוח פרטי/ציבורי: לקוח פרטי

מה ביצענו?: בוצע טיפול נגד תיקן אמריקאי+קנה שפורפרת של קווין ג'ל

תרשיש 3

נשמח לטפל בבעיית המזיקים שלך