הדברת תיקן אמריקאי לקוח פרטי באורן 3 שכונת טל, ראש העין

עיר/ישוב: ראש העין

לקוח פרטי/ציבורי: לקוח פרטי

מה ביצענו?: בוצע טיפול נגד תיקן אמריקאי - בוצע ריסוס דירה + חצר + ביובים

אורן 3 שכונת טל

נשמח לטפל בבעיית המזיקים שלך