חיטוי

תחזוקה שוטפת של הבית מחייבת גם הדברת מזיקים שונים שנמצאים דרך קבע במקומות מסתור ופולשים לבית, כמו נמלים ותיקנים, וגם לבעיות אקוטיות יותר שנוצרות בגלל הזנחה או התפרצות כלשהי כמו מזיקי עץ או טרמיטים, במקרים כאלה יש לבצע חיטוי מקיף ולבדוק את הבעיה עד היסוד על מנת להכחיד את כל מקומות הקינון של המזיקים